Seminarier 2020

 

Här finner du namn på föreläsare och preliminära rubriker till de olika seminarierna. Mer information om föreläsarna och innehåll läggs ut under våren under fliken FÖRELÄSARE. OBS! Alla seminarier är inte klara.

..................................................................................................................................................

Seminarium A torsdag 15.25 - 16.45

A:1          Lokal
Tobaksavvänjning i utveckling
Matz Larsson - Rökstoppsbasen 
Carolina Svensson - Hälsocoach online
Mattias Jonsson - Tobakshjälpen, en digital tobaksavvänjning 
Helen Lindqvist - Aktiva komponenter i Motiverande samtal: Vetenskapligt stöd för den relationella och tekniska komponenten av metoden”

A:2       Lokal
Rökfria stads- och utomhusmiljöer  Moderator: Linda Karlsson
Andreas Sundström - Rökfria zoner i stadsmiljö
Marie-Louise Luther - Rökfria bostäder
Linda Karlsson - Rökfria utomhusmiljöer inom hälso- och sjukvården
                                  - Fimpomater
                                  - Feriearbete för unga och tobaksfri miljö

A:3       Lokal
Tobaksfri skoltid
Kristin Byrke - Hur har det gått med Tobaksfri skoltid i Norge
Helén Stjerna - Tobaksfri skoltid NU!
Sofia Ekström - Fimpar du fimpar jag, tobaksavvänjning på ungas villkor

A:4      Lokal
Tobak, hållbarhet och miljö
Niclas Malmberg - Tobaksindustrins miljöpåverkan
Maria Nilsson - Tobaksprobelmatiken och hållbarhetsmålen
Laura Graen - Children have a right to a tobacco free world

Representant för miljöorganisation
.......................................................................................................................

Seminarium B fredag 8.40 - 10.00 

B:1      Lokal
Kunskapsstyrning och tobaksprevention inom hälso- och sjukvården
Lars Weinehall - Aktuellt från arbetet med Nationella Program Områden NPO
Lena Skytt och Jenny Lindqvist - Tobaksprevention inom KOL- och hjärtsjukvård på Nyköpings Lasarett
 
Representant från HFS

B:2      Lokal
Tobaksfri livsstart
Ylva Thor - Tobaksfri livsstart på MVC och BVC
Felicia Nordenstam - Snus under graviditeten - risk för barnets hälsa på sikt
Katarina Östergren - Skydda barn mot tobaksrök, ett material från Region Sörmland

B:3     Lokal
Barnkonventionen och rätten till en tobaksfri uppväxt
Margareta Pantzar - Barnets Rätt i Tobaksfrågan
Carina Hesse Bolin - Barnens rätt till en tobaksfri uppväxt, Hälsoäventyrets arbete
Stefan Åberg - Verktygslådan, ett arbetsmaterial för personal i skola och fritid

B:4      Lokal
Cancerprevention och tobak     Moderator: Maria Bjerstam
Hans Hägglund - Nationell samordning av cancerprevention SKR
                          - Rökningens effekt på utveckling av cancer
                          - Nollvison cancer
Senada Hajdarevic - Rökfri strålbehandling
...................................................................................................................

Seminarium C fredag 10.30 - 11.50

C:1      Lokal
Nya rök och tobaksprodukter   Moderator:
Louise Adermark - E-cigaretter och nikotin
Suzanne Bengtsson - Vattenpipa
Caroline Tanderfelt - Illegala rök och tobaksprodukter

C:2      Lokal
Tillsyn, tobak och Tobakslagens efterlevnad    Moderator:
Martin Petersson´- Smuggling, illegalt införande och innehåll
Anna Haid - Uppdraget och perspektiv från länsstyrelsen
Grethe Fochsen - Ett år efter införandet av Nya tobakslagen
Representant 
från tullen - Rapport från tullen

C:3      Lokal
Mångkulturell tobakinformation och avvänjning    Moderator: 
Arja Leppänen - Mångkulturell hälsoinformation
Birgitta Enmark - Tobaksinformation till nyanlända inom tandvården
Emira Hassanov - Modersmålsbaserad tobaksavvänjning i Region Östergötland
Anne Leppänen - Tobaksavvänjning på recept

C:4      Lokal
Tobacco Endgame - var står vi idag?
Lena Sjöberg - Rapport från det nationella arbetet med Tobacco Endgame
Göran Boëthius - 
David Chalom -